Tidiga år

Helen Sällfors började spela piano vid 8 års ålder för Margareta Kristensson och har varit elev vid Borås Kulturskola t.o.m. gymnasieåldern, där hon även spelat cello. Hon fick tidigt ett intresse för ackompanjemangsuppgifter och kammarmusik. I gymnasiet fick hon möjligt att studera privat för Elisif Lundén-Bergfelt i Göteborg och turnera med Rikskonserter med pianomusik av Chopin.

Högre musikstudier

Helen tog examen vid Musikerprogrammet 2001 (Master of Fine Arts in Music Performance), vid Musikhögskolan i Göteborg, där hon studerat för professor Mats Widlund. Hon har framträtt som solist, kammarmusiker och ackompanjatör, framförallt i kyrkor, kulturhus och kammarmusikföreningar. Helen har deltagit i mästarkurser för prof. Hans Leygraf, Liisa Pohjola, Hans Pålsson, Lazar Berman, Greta Eriksson m.fl. och har också studerat för Hamish Milne, London, vilket möjliggjorts genom stipendier från Borås Kulturnämnd, Borås Orkesterförening, Göteborgs Universitet, Kungliga Musikaliska Akademien och Göteborgs Frimurarsamhälle.

Konstnärlig producent, konserter och festspel

Helen brinner för att skapa nya mötesplatser för den klassiska musiken. Hon var pianist och ansvarade för idé och produktion för konsertserien ’Musik på Högskolan’ vid Högskolan i Borås. Bland utländska framträdanden kan nämnas framträdanden i Holland (The International Holland Music Sessions), Finland och Frankrike. Helen har även medverkat vid Festspelen i Piteå och framträtt som solist i Griegs pianokonsert med Borås symfoniska orkester liksom spelat kammarmusik i musikradions P2.

Pedagogisk verksamhet

Den pedagogiska examen har Helen från Musikhögskolans I/E-program (Master of Education in Music), med studier för bl. a. Thomas Rydfeldt. Hon har ett stort intresse för pedagogik och metodik och driver den egenstartade Pianoakademien, och har även arbetat vid kulturskolor och studieförbund. När nationella pianokongressen gick av stapeln i Göteborg 2014 vid Högskolan för Scen och Musik/Hvitfeldtska, medverkade Helen som föreläsare. Hon är legitimerad lärare i Musik av Skolverket och har gett fortbildningskurser i pianometodik respektive pianospel med Kulturskolan i Göteborg, Svenska kyrkan och Förskolan som uppdragsgivare.